MALI BUKVAR RETROSPEKTIVE

proverena praksa i u vanrednim uslovima

 

Danas je Svetski dan retrospektive pa je zgodna prilika da se osvrnemo na ovu važnu praksu u radu Scrum timova. U okolnostima prisilne izolacije kada svi članovi tima rade od kuće, retrospektiva igra itekako važnu ulogu u jačanju i stabilizaciji tima.

Retrospektiva predstavlja sastanak članova tima na kraju svakog sprinta kako bi se prodiskutovalo:

Šta je bilo dobro u prethodnom sprintu

Šta nije bilo dobro 

Šta smo naučili

Šta ćemo promeniti

Na sastanku se diskutuje o alatima i tehnikama ali i timskoj kulturi, a cilj svake retrospektive je kontinuirano unapređenje procesa rada. Održava se nakon što se završi pregled sprinta (Sprint Review) a pre planiranja sprinta (Sprint Planning). 

Scrum Master je tu da predloži najefektivnije tehnike komunikacije, ohrabri tim u razvojnom procesu i praksama, osnaži inspect and adapt kulturu, osigura da se sastanak održi u okviru zadatog vremena, a ulogu fasilitatora u toku retrospektive može preuzeti i neki drugi član Scrum tima. 

Postoje nekoliko ustaljenih etapa ovog sastanka: 

  1. Definisanje okvira

Nakon što se članovi tima usaglase oko trajanja retrospektive, cilja i pristupa, potrebno je da se stvori podržavajuće okruženje u kojem svaki član tima može otvoreno da iznese ono što vidi kao problem ili teškoću poštujući usvojena pravila timske kulture. 

  1. Prikupljanje podataka i uvida 

Članovi tima sabiru iskustva i mišljenja, iznose svoja osećanja i uvide o tome šta se dogodilo.

  1. Donošenje odluke kako dalje

Članovi tima postižu saglasnost šta je očekivanje u narednom sprintu, pravi se konkretan plan.

  1. Zaključni deo retrospektive

U ovoj fazi sastanka može se doneti odluka kako unaprediti sam sastanak - retrospektivu.


KORISNA PITANJA


Kada diskutujemo o tome šta je bilo dobro u prethodnom sprintu, možemo postaviti sledeća pitanja: Šta nas je motivisalo? Šta je ono što smo promenili a što nam je osiguralo uspeh? Koja znanja i veštine su doprineli uspehu? 

U delu sastanka koji je posvećen onome što nije bilo dobro, možemo prodiskutovati: Šta se dogodilo? Da li smo bili svesni da je nešto krenulo po zlu? Da li je nedostajalo dovoljno znanja i veština, ili je reč o nerazumevanju zadatka?

Kada sažimamo šta smo naučili, valjalo bi razmotriti: Kako je protekao sprint? Gde je i kako tačno nastala poteškoća? Koje tehnike i veštine su bile od koristi, a koje ne? 

U delu retrospektive posvećenom konkretnim akcijama koje ćemo preduzeti u narednom sprintu, možemo se pitati: Šta ćemo promeniti? Da li je članovima potrebna pomoć i podrška, i koje vrste? 

PREPORUČENO VREME TRAJANJA RETROSPEKTIVE

Uobičajeno je da retrospektiva traje po 45 minuta za svaku nedelju sprinta, na primer, ako sprint traje 2 nedelje sastanak traje 90 minuta. Dužina sprinta može zavisiti od broja članova tima i zrelosti agilne kulture. U uslovima dislociranih članova tima možda je potrebno da se produži. 


KORISNI LINKOVI

Preporučujemo naredni link sa Scrum.org sajta: 11 ideja kako da unapredite retrospektivu.


Više informacija o četiri sjajne knjige na temu agilnih retrospektiva.


Ideje kako da retrospektive učinimo zabavnim.


Svim timovima želimo dobro zdravlje i uspešan rad u kućnim uslovima!


Više o našim narednim treninzima saznajte OVDE.