postanite agilni hr

Budite partner u agilnom razvoju kompanije

Odoo • Text and Image

Agilizacija jedne kompanije je kompleksna

menjaju se procesi, strukture, kompetencije, a iznad svega - stilovi ponašanja i način razmišljanja. 

Agilni HR ima ključnu ulogu u tim promenama jer može biti: pokretač agilnih promena, partner za ostvarivanje kompanijskih strateških ciljeva, aktivan član tima za agilizaciju kompanije. 

Nasuprot tome, ako HR profesionalci nemaju dovoljno znanja o tome šta Agilno jeste i koje promene donosi u tradicionalnim, često birokratskim strukturama, oni mogu biti kočnica promenama. 

Ako ste HR profesionalac, agilni kouč, ili radite na menadžerskim ili liderskim pozicijama, trening Agilni HR prilika je da steknete potrebna znanja i veštine. 

 

 
 

ZAŠTO AGILNO 

Agilno je nastalo kao odgovor na kompleksno okruženje: iznenadne promene na tržištu, sve veće potrebe za inovacijama, brzinom, prilagodljivošću. U većini kompanija, zahtevi klijenata se brzo menjaju i potrebna je stalna interakcija sa njima. 

S druge strane, komunikacija između zaposlenih je otežana tamo gde postoje tradicionalne strukture -  ne može svaki zaposleni direktno da se obrati drugom.

Agilno predstavlja krupan zaokret u odnosu na tradicionalne strukture - timovi nisu izolovani svaki u svoj silos već su mrežno, nehijerarhijski povezani. Postoji aktivna komunikacija unutar njih, ali i sa klijentima i zainteresovanim stranama.


Nove ključne vrednosti su transparentnost i samoorganizacija, brzi ciklusi povratnih informacija od klijenata.

Kako Agilno iz korena transformiše zapošljavanje, organizaciju i razvoj, a organizaciona kultura postaje najvažnija karika za uspeh kompanije, uloga HR-a postaje presudna.

Agilni HR podrazumeva dva toka koji se dopunjuju i prepliću: 

- HR menja sebe: usvaja agilni način razmišljanja kao i tehnike i alate za vođenje projekata i pravljenje HR strategije 

- HR menja organizaciju: preuzima aktivnu ulogu u organizacionim transformacijama kroz redizajniranje HR praksi kako bi se uspostavio i unapređivao agilan način rada sa pojedincima i timovima

Agilni HR profesionalac je neko ko:

 • Poznaje nova, agilna zanimanja: koja znanja i kompetencije su potrebni za svako od njih  

 • Sagledava čitav ciklus jednog zaposlenog u kompaniji - zna kako da procesi služe ljudima a ne obrnuto

 • Umesto generičkog onboardinga, pita se šta je zaposlenima potrebno - posmatra ih kao korisnike

 • Razvija organizacionu kulturu koja motiviše zaposlene da visoke performanse postižu kroz multifunkcionalne, samoorganizovane timove

 • Zna kako da se uhvati u koštac sa izazovima koji proizilaze iz menjanja organizacione kulture, sistema vrednosti i principa, i zna kako da podrži drugačije stilove ponašanja i razmišljanja

Naredni Agilni HR trening održava se 23. i 24. oktobra, uživo u Beogradu. 

TRENING OBUHVATA SLEDEĆE TEME

 • Uvod u agilni pristup: zašto se radi na agilan način

 • Karakteristike agilnog načina razmišljanja: kako se uz pomoć agilnih vrednosti menjaju HR procesi

 • Kako HR menja svoj rad da bi ostvario maksimalnu vrednost u jednoj agilnoj organizaciji

 • Kako iz agilne perspektive izgledaju: regrutovanje kandidata, evaluacija performansi i razgovori o plati

 • Analiza konkretnih primera: kako su drugi ostvarili transformaciju, šta se pokazalo kao uspešno u različitim kontekstima

 • Kako se Scrum i Kanban okviri mogu primeniti u HR praksama  


ISHODI UČENJA 

Polaznici će steći znanja iz ovih oblasti:

 • Kakvu podršku HR može da pruži u jednoj agilnoj organizacionoj transformaciji: procena postojeće organizacione strukture i kreiranje nove koja podržava poslovnu agilnost, maksimalno uvećava komunikaciju i zajednički rad unutar tima i između timova da bi se ostvarivala vrednost

 • Nov način za postavljanje ciljeva i menadžment performansi: procena postojećih praksi menadžmenta performansi i pronalaženje načina da se uvećaju - performanse, prihvatanje odgovornosti i rast

 • Plate i benefiti u agilnoj organizaciji: kako opisati i uporediti tradicionalne motivišuće strukture sa onima koje su Agilne, kako prodiskutovati o svakom od tih pristupa i objasniti kako se mogu primeniti u konkretnom okruženju

 • Uloge - da li će nam biti potrebne u budućnosti: kako razviti organizacioni plan za oblikovanje uloga i kako kod zaposlenih razviti veštine potrebne multifunkcionalnom timu. 

 • Angažovanje zaposlenih u agilnom načinu rada: različiti motivacioni alati koji se mogu primeniti u odgovarajućem kontekstu; kako se menja anketa o angažovanju zaposlenih

 • Akvizicija talenata i iskustvo kandidata: dizajniranje strategije za privlačenje pravih kandidata koji će podržati rast kompanije tako što će vrednosti, kulturu, raznolikost i spremnost na zajednički rad uzimati u obzir prilikom odabira kandidata 

 • Edukacija iz Agilnog: načini na koje se može omogućiti i podržati način razmišljanja okrenut učenju, načini na koje se fokus može pomeriti sa nedostataka na razvoj novih veština i sposobnosti

 • Onboarding prakse primerene agilnim kompanijama: dizajniranje onboarding iskustva koje omogućava novim zaposlenima da brzo i lako postanu deo nove organizacije

 • Razumevanje zašto je za agilni način razmišljanja odgovoran HR: dizajniranje elemenata koji se tiču talenata i pojedinaca a koji su potrebni u agilnoj tranziciji u organizaciji i razjašnjenje kako različiti konteksti određuju pristup

 • Neophodne promene u osnovnim funkcijama HR-a: povezivanje kako je poslovna agilnost utiče na funkcionisanje HR-a, kako utiče na uloge i ponašanja članova HR tima

 • Praktični alati, obrasci i vežbe za HR i menadžere: kako HR sektor radi sa agilnim alatima i metodama poput Kanbana i Scruma (sprint, retrospektiva)

KAKO IZGLEDA TRENING

Tokom treninga, naglasak je na praktičnim primerima koje ćemo prezentovati i alatima koje ćete moći da koristite kad pokrećete sopstvene HR inicijative. Povešćemo vas na agilno putovanje od postavljanja ciljeva i pravljenja korisničkih priča za HR, do implementiranja planiranja sprinta i monitoringa sprinta uz pomoć Kanbana. 

Svaki trenutak na treningu prilika je da učite, delite svoja iskustva i povezujete se sa kolegama iz struke. Mnogi polaznici naših treninga izjavili su da različitosti u grupi doprinose vrednim diskusijama. 

 • Trening se održava uživo, 23. i 24. oktobra u Beogradu. Mesto održavanja objavićemo naknadno. 

 • Polaznici će proći kroz 12 Modula/tematika, podeljenih u 2 dana.

 • Sav neophodan radni materijal je obezbeđen (knjiga, radna sveska, pristup e-learning platformi, na kojoj možete pogledati video sa tematikom iz te sesije).

 • Sesije se odvijaju na srpskom/hrvatskom jeziku dok je radni materijal na engleskom.

Po završetku 12 modula, od polaznika se očekuje da naprave studiju slučaja, nakon čega dobijaju sertifikat:


     ICAgile Certified Professional  (ICP- AHR)


AGENDA


DATUM TRAJANJE
23. i 24. oktobar 2023. u Beogradu
12 modula
9h - 17h
uživo

Modul 1: Introduction to Agile People and important principles

Modul 2: Psychological safety as a foundation for a learning organization

Modul 3: Emerging strategies, structures, and goals

Modul 4: Building conditions for agile culture  (sreda)

Modul 5: The learning Organization as Strategy and the future role of HR and managers

Modul 6: How HR's role is changing when we need to increase Business Agility 

Modul 7: How HR can use tools and practices from Agile. 

Modul 8,9: Performance management and examples & Compensation and Benefits

Modul 10: Talent Acquisition and onboarding  

Modul 11,12: Employee Engagement & Learning and Development

o treneru:

Maja Majstorović - Hajduković


Maja Majstorović - Hajduković ima preko 17 godina iskustva u radu sa različitim organizacijama kao HR profesionalac. Ona je agilni HR trener, Agile People Instructor (ICP-TAL Certified Professional in Agile Talent/Agile HR, Agile Leadership), Reiss Motivation Profile Master i osnivač Agile People Slovenia.

Njena lična misija je da pomogne HR profesionalcima, menadžerima i liderima da na najbolji način podrže timove visokih performansi i čitavu organizaciju na putu agilnih transformacija.  

cena i način plaćanja


EARLY BIRD

756 € (PDV uključen u cenu)

*do 5. oktobra 2023
STANDARD

840 €

(PDV uključen u cenu)


GRUPNI POPUST

714 € 
(PDV uključen u cenu)

*za 2 ili više polaznika iz iste firme


Ako se opredelite za trening, ili imate bilo kakvih pitanja u vezi sa prijavom, plaćanjem ili korišćenjem zoom platforme, slobodno nas kontaktirajte:

+381 69 722 733

team@agilehumans.cityUTISCI NAŠIH POLAZNIKA