Postanite Certified Agile Entrepreneur 

Ovaj trening je namenjen svima koji su zainteresovani da sistematično nauče tehnike koje će im pomoći da inoviraju, kao i da pronađu prilike za inovacije – bilo da je reč o novim proizvodima i uslugama, drugačijim biznis modelima, pokretanju novih startapa ili inoviranju u okviru postojećih organizacija. Kroz ovaj trening, učesnici će moći da naprave prvi korak u edukaciji iz agilnog  upravljanja inovacijama, kao i da procene da li je ovo dobar pravac za njihovu buduću karijeru.

Datum i vreme Diplome i sertifikacija
25 - 26. septembar 2019.
9 - 17 h
Certified Agile Entrepreneur

UVOD U UPRAVLJANJE INOVACIJAMA JE UVOD U BUDUĆNOST

Ovaj kurs je izuzetna priprema: 

 za sve zaposlene u okviru inovativnih organizacija, u okviru korporacija i tradicionalnijih organizacija, koji žele da uvedu inovativne modele poslovanja ili pokrenu intrapreneur programe

 za lidere 

 za sve koji žele da promene karijeru ili pokrenu sopstveni biznis.

Zašto su inovacije bitne za kompanije?

Preko 85% kompanija nestalo je sa liste Fortune 500, iz 1955. Prosečan životni vek kompanije (na S&P 500 berzanskom indeksu) je samo 15 godina, a pre jednog veka je bio skoro 70. Svega 13% porodičnih biznisa postoje 3 generacije, a samo 3% opstane do četvrte. 

Inoviranje danas nije stvar prestiža, niti samo pitanje poboljšanja poslovanja – već pitanje opstanka.

Zašto su inovacije bitne za vašu karijeru?

Bilo da ste na pozicijama gde odlučujete o strateškom pravcu svoje organizacije, bilo da radite na razvijanju proizvoda ili usluga, pokrećete sopstveni biznis ili želite pak želite da načinite zaokret u karijeri, upravljanje inovacijama, veštine i tehnike pronalaženja prilika za inoviranje, kreativna rešenja i nove biznis modeli, od ključnog su značaja. 
Ovaj trening će vas naoružati za uspeh.

Zašto su inovacije bitne na ličnom nivou?

Iako se inovacije, agilne i lin (lean) metodologije prvenstveno vezuju za karijeru i poslovanje, biti inovativan je i stvar ličnog razvoja i rada na sebi koji će vam omogućiti da svet oko sebe vidite kroz drugačiju prizmu i budete u stanju da pronalazite prilike, kreativno rešavate izazove i na kraju dana "inovirate" i sami sebe.

Zašto su inovacije bitne za društvo?

Centralna evropska banka ističe da je jedan od najbitnijih doprinosa inovacija društvu, podsticanje ekonomskog rasta. Inovacije vode poboljšanoj produktivnosti, a porast produktivnosti donosi ogroman boljitak za čitavo društvo. Jednostavno rečeno, kada produktivnost raste, biznisi su profitabilniji, što im omogućava da investiraju i razvijaju se. Tako rastu i plate, što znači da zaposleni raspolažu sa više sredstava koja dalje mogu koristiti za usluge i proizvode, a ekonomija jednog društva raste.

 KARIJERA U INOVACIJAMA


Potreba za stručnim kadrom u sferi inoviranja je velika i konstantno raste. Trenutno samo na sajtu Indeed.com postoji preko 300.000 poslova u sferi inovacija, od čega su mnoge otvorene full-time pozicije za inovatore u  kompanijama poput Amazon, JP Morgan Chase, Johnson & Johnson itd.

Međutim, ovakva zanimanja su sasvim nova, neretko izazivaju zbunjenost i znatiželju, ali osim toga što nije lako znati odakle da se krene - često nije lako ni upustiti se u skuplje obuke, od kojih najveći broj i ne postoji u Srbiji.

Zbog ovoga smo odlučili da vam ponudimo pristupačan, dvodnevni kurs koji će vam pomoći da steknete upotrebljivo znanje, kao i da sagledate da li želite da nastavite dalje putem karijere u sferi inovacija.

O TRENERIMA

Kurs će voditi mr Jasmina Nikolić, iskusni pedagog, agilni kouč brojnih startapa i korporacija, sertifikovani Scrum profesionalac, profesor agilne kulture na Master studijama iz agilnih metodologija na Univerzitetu La Salje u Barseloni,

 i mr Miloš Belčević, višegodišnji direktor skandinavskog startapa, preduzetnik, biznis model developer i konsultant.  CENA I NAČIN PLAĆANJA

Osnovna cena kursa iznosi 472 evra, u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja.

Agile Humans se trudi da svojim polaznicima maksimalno izađe u susret u pogledu načina plaćanja.
Molimo vas da nam se javite ako imate neku specifičnu potrebu u vezi sa plaćanjem, mejlom na: team@agilehumans.international, ili telefonom na: Biljana 0653636792, ili 
 Maja 064 9240552 .